WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

 

Obecnie hodowcy bydła mlecznego mogą na drodze selekcji genetycznej budować zdrowsze stado. Dzięki CLARIFIDE® Plus firmy Zoetis istnieje genetyczny sposób na poprawę zdrowia poprzez bezpośrednie przewidywanie ryzyka choroby oraz indeks selekcyjny, który bazuje na zrównoważonej selekcji w oparciu o bezpośrednie koszty chorób. Ten pojedynczy test genetyczny zapewnia producentom bydła holsztyńsko-fryzyjskiego w USA bardzo istotne informacje, umożliwiające poprawę zdrowotności, produkcyjności i rentowności produkcji mleka.

4 grudnia 2018 roku zostały opublikowane ostatnie w bieżącym roku wyceny wartości hodowlanej buhajów.
W Top 100 International TPI buhajów wycenionych na córkach aż 50 buhajów należy do WWS.
Po raz kolejny wycena nie pozostawiła złudzeń, co do lidera w selekcji buhajów i pokazała siłę i jakość programu hodowlanego firmy WWS

TopTPI_12_2018_international.pdf

Tegoroczna Światowa Wystawa Bydła Mlecznego w Madison dobiegła końca. Polscy hodowcy uczestniczyli w największym i najbardziej prestiżowym pokazie bydła mlecznego na świecie. Firma World Wide Sires, Ltd., której przedstawicielem w Polsce jest WWS Partner zorganizowała dla swoich gości (ponad 180 osób z całego świata) warsztaty hodowlane w najlepszych gospodarstwach farmerów amerykańskich: LARSON, ACRES, MYSTIC VALLEY, SUNBURST.


Zapraszamy do obejrzenia relacji i udziału w przyszłorocznej wystawie.{nomultithumb}

{multithumb thumb_width=700 thumb_height=900}

strona zoom 23

  NAJLEPSZE BUHAJE WWS OZNACZONE INDEKSEM PROFIT$.

Kliknij w wartość indeksu TPI lub PF, aby otworzyć kartę buhaja.

Rodzaj wyceny Nazwa buhaja Indeks PF Indeks TPI Indeks Net Merit Indeks DWP$ Indeks wyk. paszy (FE) Mleko (Ibs) Tłuszcz (Ibs) Tłuszcz (%) Białko (Ibs) Białko (%) Łatwość wycieleń Łatwość wycieleń   (córki) Komórki soma-tyczne Płod-ność buhaja Płod-ność córek Długo-wiecz-ność Pokrój Wymię Nogi i racice
G FRAZZLED   2768 969 1205 221 2426 99 0,03 72 -0,01 8,7 5,6 2,58 1,3 0,6 6,8 1,23 1,54 0,77
G JAGUAR 146 2770 955 1150 245 1962 111 0,13 77 0,06 6,7 3,8 2,79 2,5 -0,3 5,2 1,69 1,60 0,85
G FREEBORN 149 2829 926 1077 200 1173 84 0,14 61 0,09 9,2 5,2 2,55 b.d. 2,8 7,6 2,01 2,22 0,79
G FEDORA 150 2805 870 1003 186 1182 84 0,14 59 0,08 8,4 4,8 2,56 1,1 2,7 6,3 2,19 2,12 1,11
K PROFIT 131 2615 742 973 146 1174 44 0,00 53 0,06 7,8 3,2 2,67 0,9 3,8 7,6 1,28 2,28 1,08
G FIREFLY 147 2739 837 970 181 1652 78 0,06 62 0,04 8,7 5,8 2,74 b.d. 1,6 6,1 2,28 2,31 1,96
G HUMBLENKIND   2792 850 965 139 960 58 0,08 42 0,05 5,6 3,5 2,78 b.d. 4,6 8,1 2,84 3,11 2,61
G CADILLAC 145 2754 828 940 174 1306 76 0,10 57 0,06 8,4 5,1 2,73 2,2 2,7 6,4 2,29 2,51 1,37
G ACCELRENOWN 137 2702 801 923 161 1233 84 0,13 45 0,03 7,0 3,6 2,86 1,8 2,3 4,1 2,48 2,81 1,86
G CURRY   2720 893 921 226 1998 94 0,07 78 0,06 7,3 4,0 2,82 2,5 3,2 5,5 1,08 0,75 -0,21
K ROOKIE 141 2547 766 921 177 1067 82 0,15 45 0,04 5,9 5,5 2,69 0,5 0,7 5,3 1,70 1,52 0,97
K MAYFLOWER 144 2599 778 870 180 2627 58 -0,13 81 0,00 6,9 6,6 2,80 1,2 2,5 5,4 0,89 0,81 0,86
K RAGER-RED 127 2578 704 867 144 1361 67 0,06 49 0,03 7,6 7,5 2,78 1,0 2,2 5,2 2,45 1,77 2,01
K SUPERSIRE 142 2548 841 838 204 1938 97 0,09 61 0,01 7,1 4,1 2,82 1,5 0,1 5,9 0,86 0,68 -0,06
K MODESTY   2638 827 802 166 952 66 0,11 41 0,04 5,3 2,7 3,07 2,2 3,3 6,7 1,76 2,52 2,11
K MAGUIRE 135 2535 784 790 217 1462 113 0,21 56 0,04 6,2 3,5 2,76 1,7 -1,2 2,8 1,39 0,94 0,65
K DUKE 139 2710 831 785 245 2454 111 0,07 81 0,02 10,4 6,1 2,91 2,1 0,3 2,9 2,02 1,73 0,83
K PAT-RED 131 2492 689 778 162 1179 65 0,07 51 0,05 8,0 6,3 2,74 1,7 0,7 4,3 1,42 2,10 1,29

To pytanie nurtuje wielu hodowców, zwłaszcza polskich. Właściciele stad mlecznych z innych krajów Europy oraz USA i Kanady już nie mają wątpliwości, że oczywiście warto. Niemcy szacują genomową wartość hodowlaną dla ponad 140 tys. samic, Francja i Holandia prawie 70 tys. samic rocznie, a Irlandia realizuje szeroki program, zakładający zgenotypowanie miliona sztuk bydła. Natomiast w USA i Kanadzie genotypuje się rocznie ponad 900 tys. samic.

3 kwietnia 2018 roku zostały opublikowane pierwsze w bieżącym roku wyceny wartości hodowlanej buhajów. W Top 100 International TPI buhajów wycenionych na córkach znalazły się 41 buhaje WWS. Po raz kolejny wycena nie pozostawiła złudzeń, co do lidera w selekcji buhajów i pokazała siłę i jakość programu hodowlanego firmy WWS. Należy podkreślić, że najwięcej rozpłodników pochodzi po buhajach WWS: MOGUL (23 szt.) i SUPERSIRE (17 szt.).

Analiza oficjalnych danych dotyczących indeksu płodności buhajów (ang. Sire Conception Rate – SCR) opublikowanych przez Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), czyli Radę ds. hodowli bydła mlecznego – organizację odpowiedzialną za oficjalne szacowanie wartości genetycznej bydła w USA, skłoniła nas do wyciągnięcia kilku oczywistych wniosków i podzielenia się nimi z Państwem.

W dobie żywienia krów mlecznych „NO GMO”, coraz więcej zakładów mleczarskich w Polsce zainteresowanych jest produkcją wyrobów z mleka od krów żywionych paszami bez komponentów modyfikowanych genetycznie (GMO). W ślad za tym zwiększa się grupa hodowców zmuszonych do pozyskiwania takiego surowca. Produkcja mleka wolnego od GMO dla właścicieli wysokowydajnych stad mlecznych jest swego rodzaju rewolucją na stole paszowym.

Indeks płodności buhajów (SCR) jest oficjalną oceną płodności nasienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki i jedynym obiektywnym narzędziem do porównania płodności buhajów między poszczególnymi firmami w branży. Informacje o SCR zostały po raz pierwszy opublikowane w 2008 roku. Indeksy SCR są obliczane przez Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), czyli Radę ds. hodowli bydła mlecznego, tę samą organizację, która jest odpowiedzialna za oficjalne szacowanie wartości genetycznej bydła (tradycyjnej i genomowej) w Stanach Zjednoczonych.

Więcej artykułów…

accelgengenervationsselectsires