WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

 

Analiza oficjalnych danych dotyczących indeksu płodności buhajów (ang. Sire Conception Rate – SCR) opublikowanych przez Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), czyli Radę ds. hodowli bydła mlecznego – organizację odpowiedzialną za oficjalne szacowanie wartości genetycznej bydła w USA, skłoniła nas do wyciągnięcia kilku oczywistych wniosków i podzielenia się nimi z Państwem.

{nomultithumb}

Przedstawiamy najnowszą ofertę WWS Partner w katalogu grudzień 2019. - pobierz wersję pdf.

strona 01A w nim:

  • nowe buhaje w ofercie;
  • jeszcze więcej informacji o każdym buhaju;
  • porównanie indeksów DWP$ oraz polskiego indeksu ekonomicznego IE;
  • system CowManager w gospodarstwach polskich hodowców.

3 i 4 grudnia 2019 roku zostały opublikowane ostatnie w bieżącym roku wyceny wartości hodowlanej buhajów. W Top 100 International TPI buhajów wycenionych na córkach aż 30 buhajów należy do WWS. Po raz kolejny wycena nie pozostawiła złudzeń, co do lidera w selekcji buhajów i pokazała siłę i jakość programu hodowlanego firmy WWS.

W dniach 13-14 sierpnia 2019 roku zostały opublikowane kolejne w bieżącym roku wyceny wartości hodowlanej buhajów.

W Top 100 International TPI buhajów wycenionych na córkach aż 42 buhaje należą do WWS.  Pozycję lidera objął nasz buhaj HELIX – 2811 TPI – jedyny buhaj z wartością hodowlaną powyżej 2800 TPI. Tuż za nim uplasował się na 2 pozycji buhaj DUKE, a na 4 miejscu FRAZZLED – super buhaj o najwyższej wartości hodowlanej dla cech zdrowotności. Natomiast w TOP 200 TPI buhajów genomowych znalazło się 41 buhajów WWS.

Po miesiącu pracy systemu w trzech gospodarstwach w Polsce, można stwierdzić:

  • wykrywalność rui jest bardzo wysoka - również w oborze wiązanej!!!
  • System wykrywając krowy chore lub podejrzane pomógł we wczesnej diagnozie i zahamowaniu rozwoju choroby;
  • Hodowca w wygodny i miarodajny sposób może monitorować, czy krowa wraca do zdrowia po leczeniu (przeżuwanie, aktywność).

W ubiegłym tygodniu zainstalowaliśmy w Polsce, w dwóch oborach rolników indywidualnych najbardziej zaawansowany  technologicznie system monitorowania stada krów mlecznych CowManager (wykrywanie rui, monitorowanie zdrowia oraz żywienia na podstawie ruchliwości, przeżuwania, czasu pobierania paszy, odpoczynku oraz pomiaru temperatury w uchu).
Jest to jedyny system na rynku działający również w oborach wiązanych.
Pierwszy zamontowany przez nas system trafił do obory wolnowybiegowej na 150 krów Pana Tomasza Cieślika z miejscowości Pokaniewo, a drugi do obory uwięziowej Państwa Doroty i Kamila Olszaków z miejscowości Drążgów.
Dlaczego CowManager?

Analiza oficjalnych danych dotyczących indeksu płodności buhajów (ang. Sire Conception Rate – SCR) opublikowanych przez Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), czyli Radę ds. hodowli bydła mlecznego – organizację odpowiedzialną za oficjalne szacowanie wartości genetycznej bydła w USA, skłoniła nas do wyciągnięcia kilku oczywistych wniosków i podzielenia się nimi z Państwem.

Więcej artykułów…

accelgengenervationsselectsires