WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

Jak działa system do monitorowania stada CowManager?

Po miesiącu pracy systemu w trzech gospodarstwach w Polsce, można stwierdzić:

  • wykrywalność rui jest bardzo wysoka - również w oborze wiązanej!!!
  • System wykrywając krowy chore lub podejrzane pomógł we wczesnej diagnozie i zahamowaniu rozwoju choroby;
  • Hodowca w wygodny i miarodajny sposób może monitorować, czy krowa wraca do zdrowia po leczeniu (przeżuwanie, aktywność).

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

accelgengenervationsselectsires