WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

HF CZERWONOBIAŁY i RED FACTOR

Kliknij na wybrany nagłówek kolumny, aby posortować.

Kliknij w wartość indeksu PF, TPI lub LPI, aby otworzyć kartę buhaja.

Rodz. wyc. Nazwa buhaja Cena katalog. netto konw. /seks. (zł) Beta-kaze-ina Ind. PF Ind. ekon. IE Ind. TPI Ind. LPI Ind. DWP$ Ind. Net Merit Ind. wyk. paszy (FE) Mleko (Ibs) Tł.  (Ibs) Tł. (%) Białko (Ibs) Białko (%) Łat. wyc. Kom. soma-tyczne Pł. córek (DPR) Pł. buhaja (SCR) Dłu-gowie-czność Po-krój Wy-mię Nogi i racice Rodowód
G BOEING-P-RED 99/159 A2A2 128 1537 2676 3211 681 777 173 823 0,12 65 0,06 42 -0,5 -0,2 3,7 1,8 2,82 1,11 1,33 0,15 WEBSTER-P X JEDI X KING-P*RC
W CROWN-RED 119/179 A1A2 135 1579 2562 3039 486 457 127 477 0,12 52 0,07 34 -2,7 -1,4 3,2 3,0 2,66 1,92 1,38 1,00 APPRENTICE*RC X DELTA X MCCUTCHEN
G MALT-RED   A2A2 126 1224 2647 3294 585 514 146 832 0,10 60 0,01 30 b.d. -1,6 3,7 2,6 2,88 2,51 1,81 1,39 RAGER-RED X SPLENDID-P*RC X ATWORK
W RAGER-RED 99/159 A2A2 123 1270 2579 3221 588 621 128 830 0,06 49 0,03 35 -1,6 -0,3 5,3 2,4 2,88 1,58 0,77 1,17 RELIEF P X OBSERVER X ADVENT-RED
G RAINY-RED 109/159 A1A2 132 1270 2615 3189 523 593 130 888 0,06 52 0,05 42 b.d. 0,0 2,9 2,0 2,86 1,64 1,07 0,83 ALTUVE*RC X APPRENTICE*RC X SILVER
W REEVE-RED 109/169 A1A2 139 1736 2576 3174 425 380 83 485 0,11 49 0,06 32 2,3 1,1 2,9 2,3 2,74 1,40 0,97 0,32 SALVATORE RC X SILVER X NUMERO UNO
G REIGNS-P-RED 79 A1A2 117 1078 2155 2931 83 -53 -34 116 -0,07 -16 0,00 5 b.d. 1,8 2,4 2,1 2,80 0,81 1,56 0,34 POLO P-RED X REMARK-P X SYMPATICO*RC
G ROMPEN-RED 129/199 A1A2 135 1583 2678 3197 574 626 139 1478 -0,05 43 -0,02 41 -1,1 -1,5 3,1 1,7 2,82 2,44 2,39 1,30 ALTUVE*RC X SPLENDID-P*RC X SILVER
W RONALD*RC   A1A1 132 1455 2571 3337 522 476 68 586 0,01 24 0,01 21 0,9 0,9 5,9 1,6 2,72 1,82 1,80 1,70 SALVATORE RC X SILVER X NUMERO UNO
W RUSTY-RED 89/149 A1A1 131 1449 2511 3120 475 610 155 230 0,18 61 0,10 34 3,0 -1,9 0,8 2,0 2,84 0,90 1,40 0,83 PAT-RED X AIKMAN*RC X SUPER
G SALSA-RED 109/169 A2A2 129 1846 2666 3151 737 833 190 741 0,11 59 0,08 46 1,1 0,0 4,3 2,5 2,74 0,50 1,16 -0,07 ARGO X JEDI X MAIN EVENT
G SAM-RED 89 A1A2 131 1861 2595 3212 641 589 169 1371 0,05 66 -0,03 33 b.d. 0,4 3,2 1,2 2,85 0,83 0,66 0,06 MARK *RC X MODESTY X KINGBOY
G SHERWOOD-P-RED 99 A1A2 121 1131 2392 2804 423 365 106 683 0,04 37 0,00 21 b.d. -0,9 2,3 2,2 3,01 1,03 1,42 0,26 SPLENDID-P*RC X ATWORK X SYMPATICO*RC
G STEFAN-RED   A1A2 134 1775 2627 3166 635 544 126 468 0,09 45 0,08 38 b.d. 0,6 5,5 1,9 2,76 0,93 1,33 0,72 RONALD*RC X MONTROSS X BAYONET
G TROJAN*RC 119 A1A2 137 2290 2833 3416 911 1183 197 1128 0,07 64 0,05 50 0,5 2,7 6,6 1,7 2,64 0,71 1,07 -0,90 TAHITI X JEDI X OLYMPIAN
G TRUMPET-RED   A1A1 134 2168 2708 3441 737 973 147 555 0,15 63 0,01 19 -0,2 1,4 5,9 1,8 2,63 1,14 1,57 1,11 RONALD*RC X HELIX X ENTITLE *RC

 

 

 

 

 

 

 

 

accelgengenervationsselectsires