WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

HF CZERWONOBIAŁY i RED FACTOR

Kliknij na wybrany nagłówek kolumny, aby posortować.

Kliknij w wartość indeksu PF, TPI lub LPI, aby otworzyć kartę buhaja.

 
Rod Wyc Nazwa buhaja Cena katalog. netto konw. /seks. (zł) Beta-kaze ina Indeks PF Indeks eko IE Indeks TPI Indeks LPI INDEKS DWP$ Indeks Net Merit Indeks wyk paszy (FE) Mleko (Ibs) Tł  (Ibs) Tł (%) Bia łko (Ibs) Bia łko (%) Łat wyc   Kom som atyczne Płod ność córek (DPR) Płod ność buhaja (SCR) Dłu gowie czność Pokrój Wymię Nogi i racice
G ANSWER-RED 89 A1A2 123 1577 2493 3088 436 422 99 1009 41 0,01 32 0,00 1,1 2,70 -1,7 1,3 3,8 1,47 1,12 1,01
W ATTEMPT-RED 69 A1A1 115 1142 2291 2724 372 253 89 758 43 0,05 25 0,01 2,5 2,77 -3,1 b.d. 1,2 1,37 0,89 -0,11
W BASE-RED 79 A2A2 106 981 2056 2449 68 97 4 534 -4 -0,09 15 -0,01 2,4 2,71 0,6 b.d. 2,0 -0,42 -0,19 -0,69
G CROWN-RED 105/179 A1A2 133 2637 2602 3115 465 449 117 523 52 0,11 32 0,06 2,8 2,62 -0,8 -2,9 3,5 1,87 1,42 1,09
W DIAMONDBACK*RC   A1A2 107 69 1902 2615 -471 -164 -50 -412 -26 -0,04 0 0,05 3,2 3,09 -2,5 1,5 0,0 2,41 1,84 1,37
G MALT-RED 109/189 A2A2 124 1203 2616 3179 524 487 116 746 57 0,10 28 0,02 2,5 2,85 -1,1 b.d. 3,9 2,15 1,66 1,14
W MUSTAFA-RED 79 A1A2 102 196 2114 2666 -63 80 26 253 7 -0,01 13 0,02 1,9 2,97 -0,9 b.d. 0,7 0,75 1,02 0,04
W PAT-RED 99/169 A1A2 129 1699 2581 2708 461 469 125 888 45 0,04 40 0,04 2,4 2,90 -0,1 0,0 3,1 0,91 1,46 0,93
W RAGER-RED 95/159 A2A2 123 1357 2509 3120 455 422 98 615 45 0,07 30 0,04 2,2 2,86 -0,1 -1,2 4,7 1,41 0,56 0,99
G REEVE-RED 125/189 A1A2 131 1381 2625 3225 392 440 83 453 50 0,11 26 0,04 1,7 2,79 1,2 2,7 2,8 1,89 1,63 1,09
G ROMPEN-RED 159/239 A1A2 138 1822 2715 3298 665 517 99 1428 41 -0,05 36 -0,03 1,7 2,78 -0,7 b.d. 3,8 2,64 2,77 1,38
G RONALD*RC 109/199 A1A1 138 1850 2757 3486 672 582 102 933 45 0,03 35 0,02 1,7 2,70 1,3 0,7 5,5 2,03 2,04 1,89
W RUSTY-RED 99//169 A1A1 125 1542 2569 3083 602 447 142 611 56 0,11 37 0,06 1,8 2,85 -1,3 3,5 1,4 0,88 1,72 1,31
G SALSA-RED 105/169 A2A2 130 1968 2670 3163 731 566 156 742 56 0,10 44 0,07 2,2 2,77 0,4 1,2 4,4 0,72 1,18 0,08

 

 

 

 

accelgengenervationsselectsires