WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

HF CZERWONOBIAŁY i RED FACTOR

Kliknij na wybrany nagłówek kolumny, aby posortować.

Kliknij w wartość indeksu PF, TPI lub LPI, aby otworzyć kartę buhaja.

Rodz. wyc. Nazwa buhaja Beta-kaze-ina Ind. PF Ind. ekono-miczny IE

Ind. TPI

Ind.  LPI Ind.  NM$ Ind.  DWP$ Ind.  HHP$ Ind. wyk.  paszy FE Mleko (Ibs) Tł. (%) Tł. (Ibs) Biał. (%) Biał. (Ibs) Pło-dność córek (DPR) Pło-dność buhaja (SCR) Długo-wiecz-ność Łat.  wyc. Kom. som-atyczne Pokrój Wymię Nogi i racice Rodowód
W BARCUDA-PP-RED A2A2 123 1824 2292 2738 477 499 423 76 921 -0,09 8 -0,01 25 -0,8 1,6 5,9 2,7 2,61 0,24 0,54 -0,50 JAX P*RC X NUMERO UNO X O-STYLE
G BOEING-P-RED A2A2 132 1416 2660 3197 656 745 682 167 828 0,10 61 0,05 41 -0,3 0,1 3,4 1,8 2,81 1,24 1,37 0,35 WEBSTER-P X JEDI X KING-P*RC
W CROWN-RED A1A2 137 2469 2581 3120 522 457 608 140 509 0,13 56 0,07 35 -1,7 -3,5 3,4 3,1 2,72 1,99 1,22 1,41 APPRENTICE*RC X DELTA X MCCUTCHEN
G LASHIO-RED A2A2 141 1625 2829 3510 815 778 840 227 806 0,20 90 0,08 49 0,6 b.d. 3,2 2,2 2,86 1,02 1,23 0,31 ACURA*RC X HAWAI *RC X PAT-RED
G MALT-RED A2A2 129 1156 2614 3242 561 511 532 142 765 0,09 55 0,01 28 -1,8 b.d. 3,2 2,6 2,87 2,56 1,88 1,44 RAGER-RED X SPLENDID-P*RC X ATWORK
G PIKE*RC A2A2 146 1910 2886 3645 910 878 891 256 1483 0,11 89 0,04 57 -1,6 b.d. 4,8 2,2 2,91 1,73 1,82 1,13 GAMEDAY X RONALD*RC X IMAX
W RADD-P-RED A1A2 119 1534 2240 2840 362 350 340 69 196 0,01 9 0,02 13 -1,2 b.d 3,5 1,6 2,59 0,51 1,16 0,40 LUCKY PP-RED X ALL DAY*RC X SUPERSIRE
W RAGER-RED A2A2 127 1361 2568 3224 573 611 602 125 835 0,05 47 0,02 33 -0,5 -1,3 4,9 2,4 2,84 1,60 0,78 1,33 RELIEF P X OBSERVER X ADVENT-RED
G RAINY-RED A1A2 136 1385 2608 3113 549 604 687 141 962 0,05 52 0,05 44 -0,4 b.d. 3,0 2,0 2,85 1,50 1,03 0,70 ALTUVE*RC X APPRENTICE*RC X SILVER
G REBEL-RED A2A2 143 1987 2831 3522 745 826 848 195 920 0,14 76 0,07 49 -0,4 1,4 3,9 2,8 2,80 1,97 2,03 0,82 RUBELS RED X SEASAW X GATEDANCER
W REEVE-RED A1A2 138 1725 2594 3186 455 396 736 85 544 0,10 49 0,06 34 1,2 1,9 3,5 2,3 2,75 1,32 1,02 -0,05 SALVATORE RC X SILVER X NUMERO UNO
G RESONATE-RED A1A2 132 1669 2742 3239 802 801 745 194 924 0,13 72 0,02 34 -0,5 0,8 5,1 1,5 2,84 1,41 1,99 0,63 WATSON *RC X SALVATORE RC X ALL DAY*RC
G REWARD-RED A1A2 139 1833 2816 3406 828 1030 945 211 750 0,19 83 0,08 47 0,8 b.d. 4,3 2,0 2,74 1,20 1,17 -0,43 TROJAN*RC X SIMPLICITY-P*RC X DUKE
G ROMPEN-RED A1A2 139 1623 2670 3154 577 627 622 141 1542 -0,06 43 -0,02 41 -1,7 -1,7 3,0 1,6 2,81 2,31 2,36 1,21 ALTUVE*RC X SPLENDID-P*RC X SILVER
W RUSTY-RED A1A1 132 1541 2532 3068 524 678 495 176 358 0,18 66 0,09 37 -2,4 b.d. 0,9 2,1 2,83 0,92 1,44 0,62 PAT-RED X AIKMAN*RC X SUPER
W SALSA-RED A2A2 135 1968 2698 3175 785 903 847 205 745 0,12 64 0,09 48 -0,2 b.d. 4,5 2,5 2,72 0,45 1,14 0,02 ARGO X JEDI X MAIN EVENT
G SAM-RED A1A2 134 1770 2615 3177 676 635 641 183 1408 0,05 70 -0,03 34 0,4 b.d. 3,2 1,4 2,93 0,84 0,71 0,00 MARK *RC X MODESTY X KINGBOY
G SKYMARK-RED A1A2 130 1532 2644 3109 695 841 720 167 1111 0,05 57 0,02 40 -0,9 0,1 4,6 1,6 2,72 0,94 1,33 0,41 ALTUVE*RC X APPRENTICE*RC X LAUNCH
G TOOL-RED A1A1 137 1721 2769 3422 752 785 792 156 1071 0,03 50 0,02 40 0,3 b.d. 5,5 1,1 2,75 1,63 2,21 1,33 HANDY-RED X RONALD*RC X HELIX
G TROJAN*RC A1A2 143 2332 2842 3422 914 1149 1008 199 1161 0,07 64 0,05 50 2,6 b.d. 6,4 1,8 2,67 0,81 1,36 -1,06 TAHITI X JEDI X OLYMPIAN
G TRUMPET-RED A1A1 137 2019 2731 3422 775 986 814 158 595 0,13 61 0,02 23 1,5 -1,1 5,9 1,7 2,61 0,97 1,63 1,08 RONALD*RC X HELIX X ENTITLE *RC

 

 

 

 

 

 

 

 

accelgengenervationsselectsires