WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

 

Hodowco już na etapie selekcji buhaja dla Twoich krów możesz zadbać o poprawę rentowności produkcji w przyszłości, poprzez genetyczne uwarunkowania wykorzystania paszy.

W dobie żywienia krów mlecznych „NO GMO”, coraz więcej zakładów mleczarskich w Polsce zainteresowanych jest produkcją wyrobów z mleka od krów żywionych paszami bez komponentów modyfikowanych genetycznie (GMO). W ślad za tym zwiększa się grupa hodowców zmuszonych do pozyskiwania takiego surowca. Produkcja mleka wolnego od GMO dla właścicieli wysokowydajnych stad mlecznych jest swego rodzaju rewolucją na stole paszowym.

Z dawki pokarmowej dla bydła muszą zniknąć komponenty modyfikowane genetycznie, co najczęściej sprowadza się do wycofania genetycznie modyfikowanej soi, wykorzystywanej w formie poekstrakcyjnej śruty sojowej. Soja modyfikowana, oprócz poekstrakcyjnej śruty, obecna jest również w paszach pełnoporcjowych, koncentratach białkowych, czy preparatach mlekozastępczych oferowanych przez różnych producentów. Zastąpienie śruty sojowej innymi paszami białkowymi, tak aby poprawnie zbilansować dawkę i pokryć zapotrzebowanie zwierząt na składniki pokarmowe, wymaga większej uwagi hodowcy i niestety, zazwyczaj wiąże się z wyższymi kosztami produkcji mleka. Jak szacują specjaliści wzrost nakładów może wynosić nawet 3-5 groszy na każdy litr wyprodukowanego mleka. Trzeba mieć na uwadze, że wszystko zależy od specyfiki gospodarstwa, poziomu wydajności oraz jakości stosowanych pasz objętościowych oraz systemu żywienia.

Problem żywienia krów i kontroli prawidłowości stosowanych metod zawsze najbardziej zajmuje hodowcę. W skrócie można powiedzieć, że żywienie wysokowydajnych krów polega na pobraniu przez nie jak największej ilości suchej masy paszy i unikanie zaburzeń żwacza. Dlaczego pobranie paszy jest takie ważne? Krowa, która dużo je jest zdrowa i produkuje dużo mleka, a więc przynosi satysfakcję i dochód właścicielowi.

Chcielibyśmy przypomnieć kilka podstawowych zasad, których stosowanie powinno zwiększyć pobranie paszy:

  • swobodny dostęp do świeżej i czystej wody w dużej ilości;
  • pasza dostępna przez 24 godziny na dobę (na stole paszowym powinno zostać od 5 do 10% niedojadów przed następnym odpasem);
  • stymulowanie zwierząt do większego spożycia przez kilkukrotne w ciągu doby podgarnianie paszy na stole paszowym;
  • stosowanie programów świetlnych wydłużających czas pobierania paszy, również w godzinach nocnych;
  • maksymalne skracanie czasu kiedy krowy nie mają dostępu do stołu paszowego (dój, zabiegi pielęgnacyjne, usuwanie odchodów);
  • wystarczająca ilość miejsca przy stole paszowym, szczególnie dla pierwiastek (dla krów o najwyższych wydajnościach minimum 70 cm na krowę);
  • skarmianie jedynie dobrej jakości pasz (zepsute muszą być usuwane) i stopniowe przyzwyczajanie krów do nowych pasz w dawce.

Opisane powyżej działania mające zwiększyć pobranie paszy należą do grupy czynników środowiskowych. Niemniej równocześnie z poprawą jakości żywienia, hodowcy powinni dbać o wartość genetyczną stada i starać się osiągnąć postęp w zakresie cech warunkujących większą zyskowność.

Wybór właściwych buhajów przekłada się wprost na przyszłe dochody właściciela krów. Nie wszyscy hodowcy jeszcze zdają sobie z tego sprawę, a często jedynym kryterium przy wyborze buhaja jest cena porcji nasienia. Skutki decyzji o wyborze konkretnych buhajów na ojców następnego pokolenia można ocenić najwcześniej pod koniec pierwszej laktacji ich córek, czyli po około 4 latach (kilka miesięcy używania nasienia, 9 miesięcy ciąży, 22-28 miesięcy do pierwszego wycielenia i 10 miesięcy laktacji).

Hodowco zastanów się nad odpowiedzią na pytanie:

Czy Twoje decyzje hodowlane związane z wyborem nasienia buhajów dzisiaj,

są zgodne z tym jak chcesz, aby twoje stado wyglądało w przyszłości?

Należy mieć świadomość, że na produkcyjność krów składa się nie tylko wydajność, ale również długość użytkowania, poprawna budowa, zdrowie oraz płodność. Dlatego warto poświęcić więcej czasu na przeanalizowanie katalogów buhajów, zwracając uwagę nie tylko na wydajność, czy indeks zbiorczy, ale również, a może przede wszystkim na inne cechy niezwiązane bezpośrednio z produkcją mleka. Są to tzw. cechy funkcjonalne (zdrowie, płodność, długowieczność, wykorzystanie paszy) i cechy pokroju.

Po ostatniej modyfikacji formuły indeksu TPI, waga wykorzystania paszy w tym indeksie wynosi 8%, a więc stosunkowo niewiele. Hodowcy, którzy chcą w większym stopniu położyć nacisk na selekcję krów bardziej efektywnych w przekształcaniu paszy w mleko, a co za tym idzie poprawić opłacalność produkcji, mogą skorzystać z nowych wycen dostępnych od niedawna dla buhajów ocenionych w USA. Takim narzędziem może być indeks wykorzystania paszy (ang. Feed Efficiency Index – FE), a hodowca przy doborze może wyeliminować buhaje, które mają znacząco gorsze wykorzystanie paszy. Indeks ten informuje o zysku netto, jaki rolnik otrzymuje ze wzrostu produkcji. Indeks wykorzystania paszy (FE), oblicza się na podstawie następujących informacji:

(Wartość wyprodukowanego mleka wyrażona w dolarach) - (Koszt paszy związanyz wyższą produkcją mleka) - (Dodatkowe koszty utrzymania).

Formuła tego indeksu została opracowana w ramach wielodyscyplinarnego projektu badawczego USDA (ang. United States Department of Agriculture, odpowiednik polskiego Ministerstwa Rolnictwa) dotyczącego wykorzystania paszy oraz współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Wageningen w Holandii.

Bezproblemowe krowy, które przekształcają paszę w mleko na wysokim poziomie produkcji, są krowami przynoszącymi dochód i marzeniem każdego rolnika. Rosnące ceny paszy sprawiają, że hodowcy bydła mlecznego na całym świecie szukają sposobów na poprawę wykorzystania paszy w celu zwiększenia rentowności. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, firma World Wide Sires we współpracy z Select Sires opracowała indeks OptiFEED, jako narzędzie do selekcji buhajów dla producentów mleka, którzy chcą zmaksymalizować wykorzystanie paszy.

Poniższe logo identyfikuje elitarne buhaje gwarantujące wysoką rentowność, które przekazują cechy zwiększające dochód z wykorzystania mniejszej ilości paszy, maksymalizują produkcję, optifeeda jednocześnie obniżają wysokość w krzyżu i poprawiają długoterminowo kondycję i produkcję życiową. "Wykorzystanie paszy jest kluczowym czynnikiem dla rentowności gospodarstw mlecznych, a obecnie badamy metody selekcji krów lepiej wykorzystujących paszę" - mówi dr Chad Dechow, naukowiec zajmujący się genetyką bydła mlecznego. W swojej pracy dotyczącej indeksu OptiFEED wykazał, że córki tych buhajów, były o 13-18 centów dziennie bardziej dochodowe, niż te spłodzone przez przeciętnego buhaja w USA.

Zapraszamy wszystkich Hodowców do zapoznania się z naszą ofertą nasienia buhajów uwzględniającą indeks wykorzystania paszy (FE)

dr inż. Artur Oprządek

accelgengenervationsselectsires