WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

 

SIEDEM ZASAD KODEKSU PŁODNOŚCI, KTÓRE GWARANTUJĄ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ I PŁODNOŚĆ NASIENIA BUHAJÓW NASZEJ FIRMY

1. Jakość nasienia.
Wysiłek i intensywność pracy włożone w program kontroli jakości nasienia firmy Select Sires nie ma sobie równych w sektorze genetyki bydła. Próbne słomki z każdego pobrania nasienia od każdego buhaja są badane i ocenianie przez świetnie przeszkol¬onych techników laboratoryjnych wykorzystujących najnowsze rozwiązania naukowe i technologie. Program kontroli jakości nasienia opera się na parametrach jakości nasienia, które, jak dowiedziono naukowo, cechują się najwyższą korelacją z płod¬nością w warunkach terenowych. Do puli nasienia przeznaczonej do sprzedaży trafia więc tylko nasienie najwyższej jakości, o największej płodności.

2. Płodność buhajów.
Poza ocenami płodności prowadzonymi w warunkach komercyjnych, firma Select Sires, korzystając z własnego, wewnętrznego systemu oceny, klasyfikuje buhaje sześć razy w ciągu roku w oparciu o najbardziej zaawansowane metody statystyczne i bazę danych zawierającą całoroczną średnią z miliona inseminacji. Wiele systemów funkcjonujących w sektorze genetyki zwierząt zawiera dane wyliczane dla trzech lat lub więcej, a ograniczenie procedury oceny do danych za jeden rok pozwala szybciej i sprawniej wykrywać zmiany w płodności buhajów.

3. Więcej trafnych wyborów buhajów o wysokiej płodności.
Dzięki największej puli buhajów w branży genetycznej, firma Select Sires oferuje więcej buhajów, które plasują się powyżej śred¬niej wartości dla płodności. Indeks Sire Conception Rate (SCR), będący indeksem USDA opisującym płodność buhajów przy inseminacji, cechuje się wysoką korelacją (powyżej 90%) z indeksem Composite Fertility Index™ (CFI™) opracowanym przez Select Sires. Indeks CFI był pierwszym krajowym indeksem płodności buhajów, a to w połączeniu z danymi SCR weryfikuje nasze podejście do oceny płodności buhajów.

4. Badania.
W firmie Select Sires prowadzimy nieprzerwane badania mające poprawiać każdy aspekt tego, co robimy. Ułatwieniem prac badawczych jest nasz program dla stad o nazwie Program for Fertility Advancement™ (PFA™), dzięki któremu możemy prow¬adzić badania reprodukcyjne w stadach przemysłowych w całym kraju uwzględniając, średnio, od 5000 do 15 000 inseminacji na projekt. Ten program jest cennym narzędziem w doświadczeniach terenowych i testach weryfikujących nowe technologie obróbki nasienia. PFA to jedyny prywatny program badawczy tego rodzaju na całym świecie.

5. Własne technologie.
Badacze Select Sires, jako że nigdy nie są usatysfakcjonowani, stale poszukują obszarów do poprawy. Firma obecnie korzysta i nieprzerwanie rozwija wyjątkowe linie rewolucyjnych preparatów przedłużających żywotność nasienia oraz procedury krioutr¬walania nasienia.

6. Zdrowotność buhajów.
Choć jedną z głównych zalet sztucznego unasienniana jest ograniczenie transmisji chorób, inseminacja, przy braku intensy¬wnych i agresywnych programów zapewniania zdrowotności buhajów, staje się również bardzo skutecznym wektorem roz¬przestrzeniania chorób. Każdy z ponad 1800 buhajów w puli Select Sires został przebadany pod kątem wielu chorób w gospo-darstwie, z którego pochodzi, a także podczas kwarantanny po przywiezieniu do stacji hodowlanej. Buhaje utrzymywane w naszych ośrodkach przebywają w najlepszych warunkach i mają zapewnioną najlepszą dostępną opiekę weterynaryjną w trakcie użytkowania reprodukcyjnego. Niewielu ludzi przechodzi tak kompleksowe badanie przedmiotowe jak buhaje Select Sires, a personel weterynaryjny przeprowadza każdego roku ponad 50 000 badań zdrowotnych.

7. Rozwiązania.
Mimo iż produkowanie nasienia o wysokiej płodności jest głównym przedmiotem działania firmy Select Sires, jakość nasienia nie jest na ogół przyczyną problemów w rozrodzie, z którymi boryka się tak wiele dużych farm bydła mlecznego. Firma Select Sires stworzyła największy w sektorze zespół doskonale przeszkolonych specjalistów Reproductive Solutions® (SRS®), którzy po¬magają producentom w identyfikowaniu i rozpoznawaniu problemów oraz ograniczeń związanych z rozrodem. Zasadniczą rolą specjalistów SRS jest uzyskiwanie większej liczny cielnych krów. Ci specjaliści i profesjonalni inseminatorzy działają na pierwszej linii i każdego dnia realizują swoje zadania. Dzięki portfolio Reproductive Solutions™, firma Select Sires oferuje narzędzia, które poprawiają wyniki reprodukcyjne.

 

accelgengenervationsselectsires