WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

 

AUDYT ROZRODU BYDŁA - oceń jakość rozrodu we własnym stadzie.

AUDYT ROZRODU BYDŁA
Wskaźnik Optimum Twoje stado
Okres spoczynku 50-60 dni
Badanie na cielność minimum raz w m-cu
% krów niecielnych do 150 dnia laktacji < 15%
% krów niecielnych powyżej 200 dnia laktacji < 5%
Współczynnik wykrywania rui (WWR) > 60%
Współczynnik zacieleń (WZ) >30%
Współczynnik cielności (WC) >20%
Liczba porcji/cielność < 2 szt.
% poronienień < 10 %
Okres miedzywycieleniowy (OMW) 375-395 dni
Okres międzyciążowy   (OMC) < 120 dni
Przestój poporodowy (PP) < 80 dni
Okres usługi (OU) < 42 dni
% brakowania krów w stadzie z powodu niepłodności 5%
Wiek pierwszej inseminacji jałówek < 15 m-cy
Wiek pierwszego wycielenia < 24 m-cy
% niecielnych jałówek pow. 15 m-ca < 5 %
Skuteczność 1 inseminacji pierwiastek 65-70 %
Skuteczność 1 inseminacji wieloródek 50-60%
Liczba ciąż uzyskiwanych w miesiącu > 7 % wielkości stada

accelgengenervationsselectsires