WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

 

INDEX DWP$

JEŻELI NIE CHCESZ ZARABIAĆ WIĘCEJ NA SWOICH KROWACH, TO NIE CZYTAJ TEKSTU PONIŻEJ, PRZERZUĆ 2 STRONY I POMIŃ KLUCZOWE INFORMACJE O INDEKSIE DWP$ ORAZ POLSKIM INDEKSIE EKONOMICZNYM (IE).

INWESTYCJA W ZDROWIE, PŁODNOŚĆ I DŁUGOWIECZNOŚĆ KRÓW TO WYBÓR PRZYNOSZĄCY WYMIERNE KORZYŚCI HODOWCOM BYDŁA MLECZNEGO.

Poniżej przedstawiamy garść informacji, które powinny Cię przekonać do świadomego wyboru buhajów do własnego stada. Wybierając buhaje z wysokim indeksem DWP$ możesz zyskać nawet kilkaset złotych więcej za laktację.

Obecnie hodowcy bydła mlecznego mogą na drodze selekcji genetycznej budować zdrowsze stado, jednocześnie wydłużając życie produkcyjne swoich krów. Dzięki nowemu indeksowi selekcyjnemu DWP$, który bazuje na zrównoważonej selekcji w oparciu o bezpośrednie koszty chorób krów i cieląt, hodowca ma nowoczesne narzędzie umożliwiające poprawę zdrowotności, produkcyjności i długowieczności swoich krów.  Wartość tego indeksu wyrażona jest w dolarach ($). Efektem użycia buhajów z wysokim DWP$ jest zdecydowana poprawa rentowności produkcji mleka.

DAIRY WELLNESS PROFIT INDEX® (DWP$)® to wielocechowy indeks selekcyjny obejmujący produkcję, reprodukcję, pokrój, długowieczność, wycielenie oraz cechy zdrowia krów (ryzyko wystąpienia chorób: mastitis, kulawizna, zapalenie macicy, zatrzymanie łożyska, przemieszczenie trawieńca, ketoza) i zdrowotność cieląt (choroby układu oddechowego, biegunki i przeżywalność) oraz wyniki testów na bezrożność.

Opłacalność produkcji mleka zwiększa się wraz z wiekiem krów pozostających w stadzie, które przeżywają do kolejnych laktacji i produkują mleko przez wiele lat. Aby osiągnąć tę długowieczność, krowy oprócz wysokiej wydajności muszą zachować zdrowie i być zdolne do reprodukcji w kolejnych laktacjach.

Indeks DWP$ został opracowany na podstawie danych zebranych z milionów zdarzeń chorobowych w amerykańskich komercyjnych stadach bydła hf. Wartości dla cech zdrowia wyrażone są jako genomowe odchylenia standardowe od średniej (STA - Standardized Transmitting Abilities).

  • Wartość 100 dla danej cechy oznacza średnie spodziewane ryzyko choroby.
  • Wyższe wartości są bardziej pożądane w przypadku wszystkich cech, w związku z tym wybór wysokiej wartości STA spowoduje zastosowanie presji selekcyjnej w celu zmniejszenia ryzyka choroby lub poprawy przeżywalności cieląt.

Dzięki uwzględnieniu większej liczby cech wpływających na rentowność produkcji, indeks DWP$ opisuje w większym stopniu zmienność genetyczną w zakresie zyskowności w porównaniu do innych indeksów.

Jeżeli zastanawiacie się czy selekcja w oparciu o indeks DWP$ rzeczywiście działa,

to w poniższych tabelach przedstawiamy rzeczywiste wyniki ze stad amerykańskich.

Tabela 1. Wydajność życiowa mleka, tłuszczu i białka w zależności od poziomu indeksu DWP$.

Grupa zwierząt (n=456 krów)

Życiowa wydajność mleka

Życiowa wydajność tłuszczu

Życiowa wydajność białka

76-100% DWP$ (najlepsza grupa)

105416 lbs

4161 lbs

3370 lbs

50-75 DWP$

85860 lbs

3251 lbs

2720 lbs

25-50 DWP$

69293 lbs

2620 lbs

2238 lbs

0-25% DWP$ (najgorsza grupa)

57168 lbs

2116 lbs

1785 lbs

Różnica pomiędzy najlepszą,

a najgorszą grupą

+48248 lbs

(+21885 kg)

+2045 lbs

+1585 lbs

Różnica w produkcji życiowej wynika, nie tylko z wydajności, ale przede wszystkim z długości życia produkcyjnego. Krowy z najlepszej grupy produkowały dziennie średnio 40,9 kg mleka przez 37 miesięcy, a w najgorszej jedynie 34,1 kg mleka przez 23 miesiące.

 

Dlaczego krowy z najlepszej grupy wg DWP$ mają wyższą produkcję mleka?

Wyższy potencjał genetyczny – dla produkcji oraz innych cech funkcjonalnych wpływających na rentowność;

Lepsza reprodukcja - więcej czasu doimy w szczytowym okresie laktacji, kiedy opłacalność jest najwyższa;

Lepsza długowieczność – krowa pozostaje w stadzie wystarczająco długo, aby osiągnąć dojrzałą produkcję mleka (3+ laktacji) i zacząć zarabiać, a nie tylko spłacać koszty odchowu;

Lepsze zdrowie i dobre samopoczucie – krowa nie doświadczyła tylu wydarzeń zdrowotnych, więc nie doszło do dużej utraty mleka z powodu choroby.

Tabela 2. Płodność i występowanie mastits w zależności od poziomu indeksu DWP$.

Grupa zwierząt

Liczba krów (n=751)

Liczba krów (n=736 pierwiastek)

Okres międzyciążowy

Wartość hodowlana dla płodności córek

(ang. DPR)

Występowanie

mastitis

Wartość hodowlana dla mastitis

Średni koszt mastitis

na krowę

76-100% DWP$

(najlepsza grupa)

118 dni

1,8

8%

108

17$   (66 zł)

50-75 DWP$

122 dni

0,4

16%

104

33$ (127 zł)

25-50 DWP$

124 dni

-0,5

17%

99

36$ (139 zł)

0-25% DWP$

(najgorsza grupa)

139 dni

-1,8

26%

93

55$ (212 zł)

Różnica pomiędzy najlepszą,

a najgorszą grupą

-21 dni

+3,6

-18 pp

+15

-38$ (146 zł)

 

Jeżeli tylko z poprawy płodności i ograniczenia mastitis na drodze selekcji genetycznej możemy zyskać prawie 600 zł na krowę za laktację to HODOWCO zadaj sobie pytania:

Czy naprawdę chcę zarabiać pieniądze, czy je tracić?

Czy warto wybierać buhaje o wysokim indeksie DWP$?

Czy ma sens wydanie np. 10, 20 a może 30 zł więcej za porcję nasienia

o wyższej wartości hodowlanej?

Jak widać dzięki selekcji z użyciem indeksu DWP$ skrócono omc o 21 dni, a płodność córek zwiększono o 3,6 pkt (1 pkt – 4 dni krótszy omw). Szacuje się, że jeden dzień omw powyżej 400 dni to strata około 25 zł. Jeżeli w pewnym uproszczeniu przyjmiemy, że skracając omc skracamy również omw, to w prezentowanym stadzie możemy zwiększyć wpływy z poprawy płodności o 525 zł na 1 krowę (21 dni x 25 zł). Również zdecydowanie ograniczono występowanie mastitis – o 18 pp, a średnie koszty na jeden przypadek mastits w najlepszej grupie były o 146 zł niższe niż w najgorszej.

Biorąc przykład z czołowych krajów w hodowli bydła mlecznego, PFHBiPM opracowała polski indeks ekonomiczny (IE), dostępny od wyceny grudniowej 2019. Jest to krok w dobrym kierunku, ponieważ polscy producenci mleka dostają nowe narzędzie selekcyjne, które powinno pomóc w wyborze odpowiednich buhajów do własnego stada. Dzięki wyrażeniu wartości hodowlanej w złotówkach wybór najlepszych zwierząt jest znacznie łatwiejszy, dodatkowo znana jest także dokładność IE dla każdego zwierzęcia. Najważniejsze korzyści dla hodowcy ze stosowania IE po jego wdrożeniu to:

  • wartości hodowlane zwierząt wyrażane w złotówkach,
  • lepszy bilans ekonomiczny stada,
  • maksymalizacja zysków przez optymalną selekcję w rzeczywistych krajowych warunkach hodowlanych,
  • łatwiejsze podejmowanie decyzji hodowlanych,
  • lepsze wykorzystanie wyników oceny wartości hodowlanej,
  • efektywniejsze korzystanie z selekcji genomowej.

(Strona internetowa: https://www.cgen.pl/indeks-ekonomiczny/)

Porównanie indeksów

                   

indexDWP2020

Index DWP$ stał się głównym narzędziem selekcyjnym dla hodowców w USA.

Już po kilku latach od jego wprowadzenia producenci mleka docenili jego zalety:

v ogranicza 3 główne przyczyny brakowania krów - mastitis, kulawizny, niepłodność;

v poprawia długowieczność i wydajność życiową krów;

v zwiększa zyski z produkcji mleka.

Dlatego dla Was zmieniamy układ katalogu publikując wartości hodowlane dla odporności na choroby i szeregując rozpłodniki

wg indeksu DWP$

Zarówno rozpłodniki WWS, jak i samice po buhajach WWS należą do czołówki pod względem indeksu DWP$ i zajmują najwyższe miejsca na listach rankingowych. Buhaje WWS o najwyższej wartości hodowlanej dla indeksu DWP$ oraz dobrej płodności otrzymują oznaczenie PROFIT$ w celu identyfikacji rozpłodników, po których z największym prawdopodobieństwem otrzymamy wysoko produktywne, bezproblemowe i długowieczne krowy. Buhaje z ujemnym indeksem płodności (SCR) nie są brane pod uwagę, aby skupić się jedynie na rozpłodnikach, które z dużym prawdopodobieństwem gwarantują ciążę.

BUHAJE WYSOKA ZDROWOTNOŚĆ

Nazwa buhaja

DWP$

WT$

 Mastitis

 Kulawizny

 Przemieszczenie

 trawieńca

 Ketoza

 Zapalenie macicy

 Zatrzymanie

 łożyska

BIG DOLLARS                            G

1316

255

110

104

108

109

112

99

ARROWHEAD                           G

1299

258

112

102

103

109

111

101

SOLUTION                                 G

1276

201

104

109

103

112

108

105

WHINO                                      G

1269

314

114

106

105

113

110

104

ROME                                        G

1253

165

105

104

99

104

108

102

CANNONBALL                          G

1244

265

111

104

106

111

110

104

FORTE                                        G

1187

186

110

98

101

108

107

101

FYI                                              G

1186

203

109

103

107

111

104

101

TRY ME                                      G

1176

133

104

97

104

109

109

108

DUPRE

1174

195

112

94

104

108

108

102

HALLMARK                               G

1172

124

106

99

103

97

104

98

FIREBIRD                                   G

1163

185

110

100

98

108

107

96

PASSAT

1161

216

107

103

104

108

112

105

ARCANA                                    G

1158

99

109

96

101

104

99

88

RIVETING                                  G

1155

163

106

102

103

110

104

106

TROPIC                                      G

1130

160

111

93

103

110

105

101

ALPHABET                                G

1128

18

95

97

109

109

109

101

BASIC                                        G

1126

164

107

101

98

108

107

101

FRAZZLED                                 G

1120

81

104

99

98

108

100

100

SERTOLI                                    G

1065

163

105

103

109

110

104

104

BJORN                                       G

1065

212

109

105

101

108

110

90

ACCELODIN

1064

186

111

103

95

97

105

89

ROCKETFIRE

1062

58

102

98

93

112

102

103

RONALD*RC                             G

1055

162

105

102

109

114

107

99

CEPHUS                                     G

1022

30

101

92

100

109

105

103

PAGANI                                     G

1019

187

112

97

99

112

103

103

SALSA-RED                               G

1013

145

106

100

103

99

106

101

DEREK                                       G

1008

167

110

100

99

109

103

95

EQUINOX

1000

220

113

97

96

108

111

98

LIONEL                                      G

999

-20

93

98

104

107

106

102

HELIX

997

-100

94

84

101

108

109

97

AZTEC                                        G

979

43

100

95

97

108

109

99

COFFEE                                     G

966

114

105

103

99

108

98

101

JAGUAR

946

68

101

100

98

111

105

96

CHILTON                                   G

938

112

98

105

110

112

109

102

SUMO

935

70

100

100

103

110

105

100

TRENTON

926

148

106

108

90

103

99

101

ALL STAR

924

223

111

100

110

108

106

102

SIR-ROZ

920

91

103

100

103

109

100

104

ACCELVINO

917

221

111

99

108

100

108

103

HUMBLENKIND                       G

915

105

106

99

91

107

101

106

accelgengenervationsselectsires