WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

 

World Wide Sires liderem sprzedaży nasienia buhajów w USA w 2019 roku*

Analiza oficjalnych danych dotyczących indeksu płodności buhajów (ang. Sire Conception Rate – SCR) opublikowanych przez Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), czyli Radę ds. hodowli bydła mlecznego – organizację odpowiedzialną za oficjalne szacowanie wartości genetycznej bydła w USA, skłoniła nas do wyciągnięcia kilku oczywistych wniosków i podzielenia się nimi z Państwem.

  1. Hodowcy w USA w największym stopniu zaufali firmom: Select Sires, Accelerated Genetics i Genervations, tworzących World Wide Sires:

Z ogólnej liczby 7 549 211 unasiennień, użyto ponad 3,77 mln porcji nasienia buhajów WWS, co stanowiło 50,4% wszystkich unasiennień. W stosunku do roku poprzedniego udział zabiegów wykonanych nasieniem buhajów WWS wzrósł o kolejne 5,2 pp i przekroczył rekordowe 50%. Pierwsze 100 buhajów było odpowiedzialnych łącznie za 2 784 048 unasiennień, z tego 1 954 886, czyli aż 70,2% wykonano nasieniem buhajów WWS (wzrost w porównaniu do 2018 roku o 2,5 pp).

  1. Buhaje WWS najbardziej popularne wśród amerykańskich farmerów:

W pierwszej 35 jest aż 26 buhajów WWS, z tego 8 zajmuje czołowe miejsca. Największą popularnością wciąż cieszą się buhaje MONTROSS, KINGBOY i MOGUL, których łączne wykorzystanie w 2019 roku wyniosło ponad 250 tys. porcji. W pierwszej 100 buhajów z najwyższą liczbą inseminacji znajdowały się aż 63 buhaje WWS.

 

  1. Buhaje WWS charakteryzują się wysoką płodnością, a ich średni indeks płodności SCR wyniósł 0,9 (średnia wartość SCR w USA wyniosła w grudniu 2019 roku 0,2, a wyłączając buhaje WWS 0,0).

*Powyższe dane dotyczą okresu od wyceny grudzień 2018 r. do wyceny grudzień 2019 r. Pochodzą ze stad pod kontrolą użytkowości (13 819 stada – 4 234 292 krów). Dotyczą buhajów wycenionych aktywnych, genomowych, zagranicznych i limitowanych, których nasienie zostało użyte w tym okresie w liczbie min. 300 porcji (1 638 buhajów – 7 529 211 unasiennień).

art20200114

 

TOP 35 buhajów wg. liczby unasiennień w USA w 2019 roku

(Opracowano na podstawie danych Council on Dairy Cattle Breeding – strona www.)

 

L.p.

NAAB code

Nazwa buhaja

   SCR

(Indeks płodności)

Liczba inseminacji

1

007HO12165

MONTROSS

-1.0

95 841

2

007HO12198

KINGBOY

-0.2

83 498

3

007HO11314

MOGUL

-1.9

77 711

4

007HO11752

BOB

-0.4

75 956

5

007HO11351

SUPERSIRE

0.7

68 590

6

007HO12111

DRAGONHEART

1.1

62 642

7

007HO11169

PETRONE

0.6

57 293

8

007HO12139

PETY

-0.4

51 592

9

001HO11905

BLOWTORCH

1.2

47 392

10

007HO12266

YODER

2.2

46 940

11

007HO13250

JEDI

1.0

43 192

12

007HO11383

MORGAN

0.0

42 194

13

007HO12837

ZAMBONI

1.5

39 820

14

007HO11708

ROOKIE

-0.1

39 593

15

007HO13302

MEGAMAN

1.5

37 687

16

200HO02792

SALOON

-0.7

37 548

17

007HO11985

TETRIS

1.7

37 228

18

007HO11525

DONATELLO

0.7

36 929

19

029HO17918

SKYFALL

0.5

36 765

20

001HO11955

BEYOND

2.6

36 567

21

007HO13262

PREMIUM

-0.6

34 572

22

007HO12344

RAGER-RED

-1.0

34 215

23

007HO13253

VERTEX

1.0

33 102

24

011HO11478

ALTALEAF

-0.2

32 976

25

007HO12600

MODESTY

1.0

32 903

26

007HO12236

BAYONET

0.0

32 316

27

007HO11621

MAYFLOWER

0.8

32 149

28

007HO12602

HANG-TIME

-1.0

31 847

29

007HO12821

EVEREST

0.1

31 829

30

007HO12659

PASSAT

1.4

31 537

31

029HO17553

JOSUPER

2.1

29 320

32

029HO17573

SILVER

0.8

28 903

33

029HO17944

BOURBON

-1.0

28 758

34

001HO11376

TABASCO

1.0

27 929

35

007HO12788

FRAZZLED

0.3

27 783

Buhaje oznaczone kolorem żółtym należą do WWS

 

accelgengenervationsselectsires