WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

 

World Wide Sires liderem sprzedaży nasienia buhajów w USA w 2018 roku*

Analiza oficjalnych danych dotyczących indeksu płodności buhajów (ang. Sire Conception Rate – SCR) opublikowanych przez Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), czyli Radę ds. hodowli bydła mlecznego – organizację odpowiedzialną za oficjalne szacowanie wartości genetycznej bydła w USA, skłoniła nas do wyciągnięcia kilku oczywistych wniosków i podzielenia się nimi z Państwem.

  1. Hodowcy w USA w największym stopniu zaufali firmom: Select Sires, Accelerated Genetics i Genervations, tworzących World Wide Sires:

Z ogólnej liczby 9 110 944 unasiennień, użyto ponad 4,1 mln porcji nasienia buhajów WWS, co stanowiło 45,2% wszystkich unasiennień. W stosunku do roku poprzedniego udział zabiegów wykonanych nasieniem buhajów WWS wzrósł o 4,6 pp. Pierwsze 100 buhajów było odpowiedzialnych łącznie za 3 105 776 unasiennień, z tego 2 101 638 (67,7%) wykonano nasieniem buhajów WWS (wzrost w porównaniu do 2017 roku o 10 pp).

  1. Buhaje WWS najbardziej popularne wśród amerykańskich farmerów:

W pierwszej 20 jest aż 18 buhajów WWS, z tego 15 zajmuje czołowe miejsca. Największej liczby zabiegów wykonano nasieniem buhaja MOGUL, którego nasienie zostało użyte już w liczbie ponad 1,2 miliona porcji. Drugim „milionerem” został buhaj SUPERSIRE. W pierwszej 100 buhajów uplasowało się aż 60 buhajów WWS.

TOP 20 buhajów wg. liczby unasiennień w USA w 2018 roku

(Opracowano na podstawie danych Council on Dairy Cattle Breeding – strona www.)

L.p.

NAAB code

Nazwa buhaja

   SCR

(Indeks płodności)

Liczba inseminacji

1.

007HO11314

MOGUL

-1,3

120211

2.

007HO12165

MONTROSS

-0,1

102358

3.

007HO12198

KINGBOY

0,7

91783

4.

007HO11351

SUPERSIRE

1,3

84981

5.

007HO11169

PETRONE

1,4

79642

6.

007HO11419

HEADLINER

0,7

70838

7.

007HO11752

BOB

0,0

68620

8.

007HO12111

DRAGONHEART

1,9

60668

9.

007HO12139

PETY

0,2

55830

10.

007HO12266

YODER

2,4

44927

11.

007HO11525

DONATELLO

1,1

44477

12.

007HO12197

UPTOWN

1,7

41136

13.

007HO11985

TETRIS

2,1

41097

14.

007HO11383

MORGAN

0,6

40292

15.

007HO12212

HONEYBEE

-0,1

40196

16.

001HO11905

BLOWTORCH

1,4

39922

17.

007HO12418

SPARK

-0,2

37322

18.

007HO12236

BAYONET

0,2

36902

19.

200HO02792

SALOON

-1,1

36004

20.

007HO11621

MAYFLOWER

1,1

35454

Buhaje oznaczone kolorem żółtym należą do WWS

  1. Najwyższą średnią płodność uzyskały buhaje WWS, których indeks płodności SCR wyniósł 1,20 (średnia wartość SCR w USA wyniosła w grudniu 2018 roku 0,37).

*Powyższe dane dotyczą okresu od wyceny grudzień 2017 r. do wyceny grudzień 2018 r. Pochodzą ze stad pod kontrolą użytkowości (15 530 stada – 4 380 995 krów, w tym rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 12 616 stada – 3 545 514 krów). Dotyczą buhajów wycenionych aktywnych, genomowych, zagranicznych i limitowanych, których nasienie zostało użyte w tym okresie w liczbie min. 300 porcji (1 849 buhajów – 9 110 944 unasiennień).

accelgengenervationsselectsires