WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

 

WYCENA BUHAJÓW W USA – KWIECIEŃ 2018 ROK

3 kwietnia 2018 roku zostały opublikowane pierwsze w bieżącym roku wyceny wartości hodowlanej buhajów. W Top 100 International TPI buhajów wycenionych na córkach znalazły się 41 buhaje WWS. Po raz kolejny wycena nie pozostawiła złudzeń, co do lidera w selekcji buhajów i pokazała siłę i jakość programu hodowlanego firmy WWS. Należy podkreślić, że najwięcej rozpłodników pochodzi po buhajach WWS: MOGUL (23 szt.) i SUPERSIRE (17 szt.).

Należy odnotować zmiany w sposobie obliczenia długości życia produkcyjnego (ang. PL - Productive Life) oraz płodności córek (ang. DPR - Daughter Pregnancy Rate), co wpłynęło również na indeksy, w których występują powyższe cechy (TPI, NM$, DWP$).

  1. Długość życia produkcyjnego (ang. PL - Productive Life), zmiana dotyczyła dostosowania do przetwarzania ocen przez Interbull dla tej cechy. Poprawka ta miała największy wpływ na zagraniczne byki, ale doprowadziła do ogólnego spadku wartości PL wszystkich zwierząt. Spowodowało to bardzo niewielką zmianę w rankingu buhajów, ale buhaje o najbardziej ekstremalnych ocenach mają teraz niższe wartości PL. Więcej informacji na temat tej korekty można znaleźć w notatce CDCB na stronie: https://www.uscdcb.com/cdcb-changes-to-evaluation-system-april-2018/
  2. Płodność córek (ang. DPR - Daughter Pregnancy Rate). Ponieważ w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiła radykalna poprawa w zarządzaniu rozrodem, Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), czyli Rada ds. hodowli bydła mlecznego uznała za konieczne ponownie ocenić czynniki stosowane w oceniepłodności, w szczególności sezonowe czynniki korygujące. W związku z powyższym wystąpił wyraźny spadek ocen DPR dla bydła holsztyńsko-fryzyjskiego w obecnym sezonie wyceny.
  3. W wyniku średniego spadku wartości PL i DPR o około 1,0 odnotowano tendencję spadkową w indeksach obejmujących te cechy (TPI, NM$, DWP$). W przypadku TPI uwzględniono PL o wadze 4%, a indeks płodności (FI) o wadze 13% (DPR wynosi 64% indeksu płodności, czyli 8% TPI). Chociaż nie była to zmiana zasadnicza, to miała podobny wpływ na większość buhajów, obniżając ich indeksy.

 

Rada ds. Hodowli bydła mlecznego (CDCB) podsumowała średnie zmiany w PL, DPR i NM$ wśród aktywnych buhajów wycenionych na córkach i genomowych. Zmiany te prezentujemy poniżej:

Zmiany w wycenie buhajów na córkach: grudzień 2017 r. – kwiecień 2018 r.

Rasa PL DPR NM$
holszyńsko-fryzyjska -0.8 -1.0 -17.5
jersey -1.0 -0.7 -26.2

Zmiany w wycenie buhajów genomowych: grudzień 2017 r. – kwiecień 2018 r.

Rasa PL DPR NM$
holszyńsko-fryzyjska -1.5 -1.4 -37.2
jersey -2.0 -0.8 -55.5

 

Top 100 TPI buhajów wycena na córkach

accelgengenervationsselectsires