WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

HF CZERWONOBIAŁY i RED FACTOR

Kliknij na wybrany nagłówek kolumny, aby posortować.

Kliknij w wartość indeksu PF, TPI lub LPI, aby otworzyć kartę buhaja.

 

 

 

Rodz. Wyc. Nazwa buhaja Cena katalog. netto konw. /seks. (zł) Beta-kaze-ina Indeks PF Indeks ekono-miczny IE Indeks TPI Indeks LPI  INDEKS DWP$ Indeks Net Merit Indeks wyko-rzy-stania paszy (FE) Mleko (Ibs) Tł.  (Ibs) Tł. (%) Bia-łko (Ibs) Bia-łko (%) Łat. wyc. Kom. somat-yczne Płod-ność córek (DPR) Płod-ność buhaja (SCR) Długo-wiecz-ność Pokrój Wymię Nogi i racice
W ATTEMPT-RED 69 A1A1 115 1182 2315 2719 431 279 100 876 45 0,04 29 0,01 2,6 2,79 -3,0 b.d. 1,5 1,41 0,73 -0,23
G CROWN-RED 109/179 A1A2 133 1709 2628 3146 538 473 121 522 54 0,12 33 0,06 2,8 2,63 -0,7 -3,1 3,7 1,87 1,43 1,14
W DIAMONDBACK*RC   A1A2 108 155 1917 2620 -406 -155 -51 -427 -26 -0,03 -1 0,04 3,3 3,09 -2,4 1,2 0,0 2,43 2,04 1,32
W LUCKY PP-RED   A2A2 106 817 1925 2374 40 -22 -77 -1638 -49 0,05 -26 0,09 1,1 2,69 1,5 2,6 4,4 -0,19 1,28 0,96
W MIRAGE RED 69 A1A1 110 761 2021 2523 -14 36 -9 721 -7 -0,12 1 -0,07 2,7 2,83 -0,5 b.d. 1,7 0,96 0,38 0,57
W MUSTAFA-RED 79 A1A2 107 462 2161 2767 43 124 41 374 13 0,00 17 0,02 1,9 2,95 -0,4 b.d. 0,9 0,59 0,99 -0,06
W PAT*RC 69 A1A1 129 1681 2490 3086 245 384 35 675 12 -0,05 24 0,01 2,1 2,70 1,2 b.d. 6,2 1,59 2,01 0,34
W PAT-RED 99/159 A1A2 129 1756 2585 2740 568 472 124 864 46 0,04 39 0,04 2,5 2,89 0,2 -0,3 3,4 0,93 1,36 0,86
W RAGER-RED 99/169 A2A2 124 1401 2528 3121 519 439 101 655 47 0,08 31 0,04 2,2 2,87 -0,1 -1,4 5,0 1,45 0,51 1,17
G REEVE-RED 109/179 A1A2 132 1424 2632 3279 387 444 84 491 51 0,11 27 0,04 2,0 2,81 1,3 3,0 3,1 1,88 1,58 1,13
G RONALD*RC 149/229 A1A1 139 1830 2772 3515 629 589 104 949 46 0,03 36 0,02 1,7 2,72 1,3 0,8 5,5 2,10 2,18 2,06
W RUSTY-RED 89/159 A1A1 123 1308 2530 3024 630 417 131 521 51 0,11 36 0,07 1,9 2,87 -1,0 3,5 1,8 0,88 1,41 0,97
G SALSA-RED 109/169 A2A2 131 1951 2651 3124 740 557 154 784 56 0,09 44 0,07 2,2 2,78 0,1 2,6 4,4 0,68 1,23 0,05

 

 

 

accelgengenervationsselectsires