WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg

 

3 kwietnia 2018 roku zostały opublikowane pierwsze w bieżącym roku wyceny wartości hodowlanej buhajów. W Top 100 International TPI buhajów wycenionych na córkach znalazły się 41 buhaje WWS. Po raz kolejny wycena nie pozostawiła złudzeń, co do lidera w selekcji buhajów i pokazała siłę i jakość programu hodowlanego firmy WWS. Należy podkreślić, że najwięcej rozpłodników pochodzi po buhajach WWS: MOGUL (23 szt.) i SUPERSIRE (17 szt.).

Należy odnotować zmiany w sposobie obliczenia długości życia produkcyjnego (ang. PL - Productive Life) oraz płodności córek (ang. DPR - Daughter Pregnancy Rate), co wpłynęło również na indeksy, w których występują powyższe cechy (TPI, NM$, DWP$).

Analiza oficjalnych danych dotyczących indeksu płodności buhajów (ang. Sire Conception Rate – SCR) opublikowanych przez Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), czyli Radę ds. hodowli bydła mlecznego – organizację odpowiedzialną za oficjalne szacowanie wartości genetycznej bydła w USA, skłoniła nas do wyciągnięcia kilku oczywistych wniosków i podzielenia się nimi z Państwem.

1. Hodowcy w USA w największym stopniu zaufali firmom: Select Sires, Accelerated Genetics i Genervations tworzących World Wide Sires:

Użyto prawie 3,9 mln porcji nasienia buhajów WWS, co stanowiło 40,6% wszystkich unasiennień. Pierwsze 100 buhajów było odpowiedzialnych łącznie za 3 108 158 unasiennień, z tego 1 792 992 (57,7%) wykonano nasieniem buhajów WWS.

2. Buhaje WWS najbardziej popularne wśród amerykańskich farmerów:

Na pierwszych 14 miejscach znajdują się jedynie buhaje WWS, na czele z rekordzistą - buhajem MOGUL, którego nasienie zostało użyte już w liczbie ponad miliona porcji. W pierwszej 50 uplasowało się 29 buhajów, a w pierwszej 100 aż 49 buhajów WWS.

 

TOP 20 buhajów wg. liczby unasiennień w USA w 2017 roku

(Opracowano na podstawie danych Council on Dairy Cattle Breeding – strona www.) 

L.p. NAAB code Nazwa buhaja    SCR Liczba inseminacji
1. 007HO11314 MOGUL -0,9 125827
2. 007HO12165 MONTROSS 1,2 89731
3. 007HO11351 SUPERSIRE 1,7 84510
4. 007HO11169 PETRONE 1,5 76260
5. 007HO11419 HEADLINER 1,0 66144
6. 007HO11477 MCCUTCHEN 0,8 65893
7. 007HO12198 KINGBOY 1,7 64774
8. 007HO10849 SHAMROCK -0,7 50134
9. 007HO11752 BOB 0,9 43682
10. 007HO12139 PETY 1,3 42560
11. 007HO11525 DONATELLO 1,0 42464
12. 007HO12111 DRAGONHEART 2,8 41493
13. 007HO11585 STERLING 0,2 39348
14. 007HO10999 BRADNICK 1,8 39201
15. 001HO11056 TROY 2,5 38632
16. 011HO11348 ALTABGOOD 1,0 37757
17. 001HO11096 PLATINUM 1,7 36374
18. 001HO11070 BRUTUS 3,1 35849
19. 029HO14828 MYRLE 1,5 35722
20. 007HO12236 BAYONET 1,4 35443

 

3. Najwyższą średnią płodność uzyskały buhaje WWS, których indeks płodności SCR wyniósł – 1,47.

 * Powyższe dane dotyczą okresu od wyceny grudzień 2016 r. do wyceny grudzień 2017 r. Pochodzą ze stad pod kontrolą użytkowości (16 372 stada – 4 402 309 krów, w tym rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 13 334 stada – 3 594 876 krów). Dotyczą buhajów, których nasienie zostało użyte w tym okresie w liczbie min. 300 porcji (2 064 buhaje – 9 592 750 unasiennień).

W dobie żywienia krów mlecznych „NO GMO”, coraz więcej zakładów mleczarskich w Polsce zainteresowanych jest produkcją wyrobów z mleka od krów żywionych paszami bez komponentów modyfikowanych genetycznie (GMO). W ślad za tym zwiększa się grupa hodowców zmuszonych do pozyskiwania takiego surowca. Produkcja mleka wolnego od GMO dla właścicieli wysokowydajnych stad mlecznych jest swego rodzaju rewolucją na stole paszowym. Z dawki pokarmowej dla bydła muszą zniknąć komponenty modyfikowane genetycznie, co najczęściej sprowadza się do wycofania genetycznie modyfikowanej soi, wykorzystywanej w formie poekstrakcyjnej śruty sojowej. Soja modyfikowana, oprócz poekstrakcyjnej śruty, obecna jest również w paszach pełnoporcjowych, koncentratach białkowych, czy preparatach mlekozastępczych oferowanych przez różnych producentów. Zastąpienie śruty sojowej innymi paszami białkowymi, tak aby poprawnie zbilansować dawkę i pokryć zapotrzebowanie zwierząt na składniki pokarmowe, wymaga większej uwagi hodowcy i niestety, zazwyczaj wiąże się z wyższymi kosztami produkcji mleka. Jak szacują specjaliści wzrost nakładów może wynosić nawet 3-5 groszy na każdy litr wyprodukowanego mleka. Trzeba mieć na uwadze, że wszystko zależy od specyfiki gospodarstwa, poziomu wydajności oraz jakości stosowanych pasz objętościowych oraz systemu żywienia.

Problem żywienia krów i kontroli prawidłowości stosowanych metod zawsze najbardziej zajmuje hodowcę. W skrócie można powiedzieć, że żywienie wysokowydajnych krów polega na pobraniu przez nie jak największej ilości suchej masy paszy i unikanie zaburzeń żwacza. Dlaczego pobranie paszy jest takie ważne? Krowa, która dużo je jest zdrowa i produkuje dużo mleka, a więc przynosi satysfakcję i dochód właścicielowi.

Chcielibyśmy przypomnieć kilka podstawowych zasad, których stosowanie powinno zwiększyć pobranie paszy:

 • swobodny dostęp do świeżej i czystej wody w dużej ilości;
 • pasza dostępna przez 24 godziny na dobę (na stole paszowym powinno zostać od 5 do 10% niedojadów przed następnym odpasem);
 • stymulowanie zwierząt do większego spożycia przez kilkukrotne w ciągu doby podgarnianie paszy na stole paszowym;
 • stosowanie programów świetlnych wydłużających czas pobierania paszy, również w godzinach nocnych;
 • maksymalne skracanie czasu kiedy krowy nie mają dostępu do stołu paszowego (dój, zabiegi pielęgnacyjne, usuwanie odchodów);
 • wystarczająca ilość miejsca przy stole paszowym, szczególnie dla pierwiastek (dla krów o najwyższych wydajnościach minimum 70 cm na krowę);
 • skarmianie jedynie dobrej jakości pasz (zepsute muszą być usuwane) i stopniowe przyzwyczajanie krów do nowych pasz w dawce.

Opisane powyżej działania mające zwiększyć pobranie paszy należą do grupy czynników środowiskowych. Niemniej równocześnie z poprawą jakości żywienia, hodowcy powinni dbać o wartość genetyczną stada i starać się osiągnąć postęp w zakresie cech warunkujących większą zyskowność.

Wybór właściwych buhajów przekłada się wprost na przyszłe dochody właściciela krów. Nie wszyscy hodowcy jeszcze zdają sobie z tego sprawę, a często jedynym kryterium przy wyborze buhaja jest cena porcji nasienia. Skutki decyzji o wyborze konkretnych buhajów na ojców następnego pokolenia można ocenić najwcześniej pod koniec pierwszej laktacji ich córek, czyli po około 4 latach (kilka miesięcy używania nasienia, 9 miesięcy ciąży, 22-28 miesięcy do pierwszego wycielenia i 10 miesięcy laktacji).

Hodowco zastanów się nad odpowiedzią na pytanie:

Czy Twoje decyzje hodowlane związane z wyborem nasienia buhajów dzisiaj,

są zgodne z tym jak chcesz, aby twoje stado wyglądało w przyszłości?

Należy mieć świadomość, że na produkcyjność krów składa się nie tylko wydajność, ale również długość użytkowania, poprawna budowa, zdrowie oraz płodność. Dlatego warto poświęcić więcej czasu na przeanalizowanie katalogów buhajów, zwracając uwagę nie tylko na wydajność, czy indeks zbiorczy, ale również, a może przede wszystkim na inne cechy niezwiązane bezpośrednio z produkcją mleka. Są to tzw. cechy funkcjonalne (zdrowie, płodność, długowieczność, wykorzystanie paszy) i cechy pokroju.

Po ostatniej modyfikacji formuły indeksu TPI, waga wykorzystania paszy w tym indeksie wynosi 8%, a więc stosunkowo niewiele. Hodowcy, którzy chcą w większym stopniu położyć nacisk na selekcję krów bardziej efektywnych w przekształcaniu paszy w mleko, a co za tym idzie poprawić opłacalność produkcji, mogą skorzystać z nowych wycen dostępnych od niedawna dla buhajów ocenionych w USA. Takim narzędziem może być indeks wykorzystania paszy (ang. Feed Efficiency Index – FE), a hodowca przy doborze może wyeliminować buhaje, które mają znacząco gorsze wykorzystanie paszy. Indeks ten informuje o zysku netto, jaki rolnik otrzymuje ze wzrostu produkcji. Indeks wykorzystania paszy (FE), oblicza się na podstawie następujących informacji:

(Wartość wyprodukowanego mleka wyrażona w dolarach) - (Koszt paszy związanyz wyższą produkcją mleka) - (Dodatkowe koszty utrzymania).

Formuła tego indeksu została opracowana w ramach wielodyscyplinarnego projektu badawczego USDA (ang. United States Department of Agriculture, odpowiednik polskiego Ministerstwa Rolnictwa) dotyczącego wykorzystania paszy oraz współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Wageningen w Holandii.

Bezproblemowe krowy, które przekształcają paszę w mleko na wysokim poziomie produkcji, są krowami przynoszącymi dochód i marzeniem każdego rolnika. Rosnące ceny paszy sprawiają, że hodowcy bydła mlecznego na całym świecie szukają sposobów na poprawę wykorzystania paszy w celu zwiększenia rentowności. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, firma World Wide Sires we współpracy z Select Sires opracowała indeks OptiFEED, jako narzędzie do selekcji buhajów dla producentów mleka, którzy chcą zmaksymalizować wykorzystanie paszy.

Poniższe logo identyfikuje elitarne buhaje gwarantujące wysoką rentowność, które przekazują cechy zwiększające dochód z wykorzystania mniejszej ilości paszy, maksymalizują produkcję, optifeeda jednocześnie obniżają wysokość w krzyżu i poprawiają długoterminowo kondycję i produkcję życiową. "Wykorzystanie paszy jest kluczowym czynnikiem dla rentowności gospodarstw mlecznych, a obecnie badamy metody selekcji krów lepiej wykorzystujących paszę" - mówi dr Chad Dechow, naukowiec zajmujący się genetyką bydła mlecznego. W swojej pracy dotyczącej indeksu OptiFEED wykazał, że córki tych buhajów, były o 13-18 centów dziennie bardziej dochodowe, niż te spłodzone przez przeciętnego buhaja w USA.

Zapraszamy wszystkich Hodowców do zapoznania się z naszą ofertą nasienia buhajów uwzględniającą indeks wykorzystania paszy (FE)

dr inż. Artur Oprządek

Indeks płodności buhajów (SCR) jest oficjalną oceną płodności nasienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki i jedynym obiektywnym narzędziem do porównania płodności buhajów między poszczególnymi firmami w branży. Informacje o SCR zostały po raz pierwszy opublikowane w 2008 roku. Indeksy SCR są obliczane przez Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), czyli Radę ds. hodowli bydła mlecznego, tę samą organizację, która jest odpowiedzialna za oficjalne szacowanie wartości genetycznej bydła (tradycyjnej i genomowej) w Stanach Zjednoczonych.

1. Jakość nasienia.
Wysiłek i intensywność pracy włożone w program kontroli jakości nasienia firmy Select Sires nie ma sobie równych w sektorze genetyki bydła. Próbne słomki z każdego pobrania nasienia od każdego buhaja są badane i ocenianie przez świetnie przeszkol¬onych techników laboratoryjnych wykorzystujących najnowsze rozwiązania naukowe i technologie. Program kontroli jakości nasienia opera się na parametrach jakości nasienia, które, jak dowiedziono naukowo, cechują się najwyższą korelacją z płod¬nością w warunkach terenowych. Do puli nasienia przeznaczonej do sprzedaży trafia więc tylko nasienie najwyższej jakości, o największej płodności.

AUDYT ROZRODU BYDŁA
Wskaźnik Optimum Twoje stado
Okres spoczynku 50-60 dni
Badanie na cielność minimum raz w m-cu
% krów niecielnych do 150 dnia laktacji < 15%
% krów niecielnych powyżej 200 dnia laktacji < 5%
Współczynnik wykrywania rui (WWR) > 60%
Współczynnik zacieleń (WZ) >30%
Współczynnik cielności (WC) >20%
Liczba porcji/cielność < 2 szt.
% poronienień < 10 %
Okres miedzywycieleniowy (OMW) 375-395 dni
Okres międzyciążowy   (OMC) < 120 dni
Przestój poporodowy (PP) < 80 dni
Okres usługi (OU) < 42 dni
% brakowania krów w stadzie z powodu niepłodności 5%
Wiek pierwszej inseminacji jałówek < 15 m-cy
Wiek pierwszego wycielenia < 24 m-cy
% niecielnych jałówek pow. 15 m-ca < 5 %
Skuteczność 1 inseminacji pierwiastek 65-70 %
Skuteczność 1 inseminacji wieloródek 50-60%
Liczba ciąż uzyskiwanych w miesiącu > 7 % wielkości stada

Więcej artykułów…

 • 1
 • 2

accelgengenervationsselectsires