WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

 

To pytanie nurtuje wielu hodowców, zwłaszcza polskich. Właściciele stad mlecznych z innych krajów Europy oraz USA i Kanady już nie mają wątpliwości, że oczywiście warto. Niemcy szacują genomową wartość hodowlaną dla ponad 140 tys. samic, Francja i Holandia prawie 70 tys. samic rocznie, a Irlandia realizuje szeroki program, zakładający zgenotypowanie miliona sztuk bydła. Natomiast w USA i Kanadzie genotypuje się rocznie ponad 900 tys. samic.

3 kwietnia 2018 roku zostały opublikowane pierwsze w bieżącym roku wyceny wartości hodowlanej buhajów. W Top 100 International TPI buhajów wycenionych na córkach znalazły się 41 buhaje WWS. Po raz kolejny wycena nie pozostawiła złudzeń, co do lidera w selekcji buhajów i pokazała siłę i jakość programu hodowlanego firmy WWS. Należy podkreślić, że najwięcej rozpłodników pochodzi po buhajach WWS: MOGUL (23 szt.) i SUPERSIRE (17 szt.).

Analiza oficjalnych danych dotyczących indeksu płodności buhajów (ang. Sire Conception Rate – SCR) opublikowanych przez Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), czyli Radę ds. hodowli bydła mlecznego – organizację odpowiedzialną za oficjalne szacowanie wartości genetycznej bydła w USA, skłoniła nas do wyciągnięcia kilku oczywistych wniosków i podzielenia się nimi z Państwem.

W dobie żywienia krów mlecznych „NO GMO”, coraz więcej zakładów mleczarskich w Polsce zainteresowanych jest produkcją wyrobów z mleka od krów żywionych paszami bez komponentów modyfikowanych genetycznie (GMO). W ślad za tym zwiększa się grupa hodowców zmuszonych do pozyskiwania takiego surowca. Produkcja mleka wolnego od GMO dla właścicieli wysokowydajnych stad mlecznych jest swego rodzaju rewolucją na stole paszowym.

Indeks płodności buhajów (SCR) jest oficjalną oceną płodności nasienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki i jedynym obiektywnym narzędziem do porównania płodności buhajów między poszczególnymi firmami w branży. Informacje o SCR zostały po raz pierwszy opublikowane w 2008 roku. Indeksy SCR są obliczane przez Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), czyli Radę ds. hodowli bydła mlecznego, tę samą organizację, która jest odpowiedzialna za oficjalne szacowanie wartości genetycznej bydła (tradycyjnej i genomowej) w Stanach Zjednoczonych.

1. Jakość nasienia.
Wysiłek i intensywność pracy włożone w program kontroli jakości nasienia firmy Select Sires nie ma sobie równych w sektorze genetyki bydła. Próbne słomki z każdego pobrania nasienia od każdego buhaja są badane i ocenianie przez świetnie przeszkol¬onych techników laboratoryjnych wykorzystujących najnowsze rozwiązania naukowe i technologie. Program kontroli jakości nasienia opera się na parametrach jakości nasienia, które, jak dowiedziono naukowo, cechują się najwyższą korelacją z płod¬nością w warunkach terenowych. Do puli nasienia przeznaczonej do sprzedaży trafia więc tylko nasienie najwyższej jakości, o największej płodności.

Więcej artykułów…

  • 1
  • 2

accelgengenervationsselectsires